REGULAMIN - Taxi Londyn - Polska Taksówka w Londynie - transfery na lotniska

UK 0044 7866 366 366
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USUG
I CIESZ SIĘ Z KOMFORTU
MENU
UK 0044 7866 366 366
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USUG
MENU
Przejdź do treści
REGULAMIN
- Zasady ogólne -

 1. Akceptujemy pisemne (sms), e-mailowe, telefoniczne lub online rezerwacje, dokonane bezpośrednio przez nasze biuro. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezerwacje dokonane u kierowcy bez wiedzy firmy „Taxi Londyn", rezerwacja taka jest niezgodna z prawem.
 2. Cena za przejazd ustalana jest z miejsca odbioru do miejsca docelowgo. Jakiekolwiek zmiany w trasie podczas trwania kursu, zostaną obciążone dodatkową opłatą u kierowcy albo cena zostanie ustalona wcześniej z firmą "Taxi Londyn"
 3. Nasze pojazdy mogą przewozić maksymalną ilość pasażerów zgodnie z posiadaną licencją na dany pojazd i w żadnym przypadku liczba pasażerów nie może być przekroczona.
 4. Rezerwacje uznajemy za przyjętą jedynie w przypadku, gdy zostanie ona potwierdzona przez e-mail, sms lub telefonicznie. Wszystkie zmiany dotyczące rezerwacji mogą być dokonane tylko w takim sam sposób w jaki zostały potwierdzone.
 5. Po przybyciu po klienta kierowca będzie czekał do 15 minut od czasu, na kiedy dana rezerwacja została dokonana. Jezeli klient będzie zwlekał z wyjściem powyżej 15 minut to zostanie doliczona dodatkowa opłata za oczekiwanie £5 za każde rozpoczęte 15 minut. W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie skontaktować się z pasażerem kierowca zostanie odwołany a pasażer będzie obciążony kosztami z tym związanymi.
 6. Na lotnisku kierowca będzie czekał za darmo do 60 minut (doliczony koszt parkingu) po wylądowaniu samolotu(chyba ze podróżujący sprecyzuje inaczej). Kierowca będzie czekał przy stanowisku informacji sali przylotów lub na pick-up point (ustalane indywidualnie z klientem). Opłatę parkingową powyżej 10 minut pokrywa klient a powyżej 60 minut dodatkowo za czas oczekiwania kierowcy. Dodatkowy czas oczekiwania obarczony jest dopłatą w wysokości £10 za każdą rozpoczętą godzinę (saloon/estate) lub £20 MPV. Jeżeli kierowca nie będzie mógł skontaktować się z podróżującym kierowca zostanie odwołany a pasażer będzie musiał pokryć wszystkie koszty z tym związane. Jeżeli podróżujący będzie czekał przy stanowisku informacji w sali przylotów i nie będzie mógł skontaktować się z kierowca, powinien skontaktować się z biurem "Taxi Londyn". Podróżujący nie powinien opuszczać lotniska bez powiadomienia biura "Taxi Londyn" w przeciwnym wypadku będzie traktowany jako osoba, która się nie pojawiła.
 7. W przypadku spóźnienia się klienta na samolot lub braku wylotu o określonej godzinie lub jakichkolwiek opóźnieniach lotu, klient zobowiązany jest natychmiast poinformować firmę "Taxi Londyn" inaczej będą naliczone dodatkowe opłaty zgodne z ogólnymi warunkami.
 8. Kierowca obsługujący kurs jest odpowiedzialny za przybycie na czas wyznaczony przez zamawiającego. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących czasu, punktualności oraz jakości usługi kierowca obsługujący kurs ponosi konsekwencje prawne sporu.
 9. Wszystkie znalezione rzeczy w samochodach są przekazywane do firmy "Taxi Londyn" i będą przechowywane przez okres jednego miesiąca.
 10. W przypadku złożenia przez klienta fikcyjnego zlecenia transportu, zostaną przekazane organom ścigania wszystkie dane którymi dysponujemy, tzn. ew. nagrana rozmowa telefoniczna, numer telefonu, e-mail adres IP komputera z którego zostało złożone zamówienie.
 11. Firma "Taxi Londyn" nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wypadki losowe na drodze wynikłe w czasie podróży takie jak:
  • Wypadki drogowe i zamknięte drogi z ich powodu.
  • Korki spowodowane różnymi okolicznościami losowymi.
  • Także za wszelkiego rodzaju anomalia pogodowe i związane w tym utrudnienia, na które wszystkie powyższe sytuacje mogą wpłynąć na ewentualne opóźnienia na drodze w trakcie podróży.

W przypadku rezygnacji z usługi muszą Państwo skontaktować się z biurem pod numerem telefonu +44 (0) 78 663 663 66.

Jeżeli płatność dokonana była za pomocą karty płatniczej:
  • przy rezygnacji późniejszej niż 4 godziny przed realizacją usługi - brak refundacji,
  • przy rezygnacji na 12 godzin, ale nie później niż 4 godziny przed realizacją usługi - zwrot 50% kwoty,
  • przy rezygnacji wcześniejszej niż 24 godziny przed realizacją usługi - zwrot całej kwoty.
Copyright © 2019 All Rights Reserved
Created by Krzysztof Portka WorldWEB www.worldweb.pl
MOBILE: UK 0044 7866 366 366
SKORZYSTAJ Z NASZYCH USUG I CIESZ SIĘ Z KOMFORTU
O FIRMIE

Głównym zadaniem jest transfer pasażerów pomiędzy miastem Londyn a sześcioma lotniskami. Heathrow, London Gatwick, London City, Stansted, Luton, Southend.
KONTAKT

TAXI LONDYN
Telefony
UK 0044 7866 366 366
PL 0048 609 441 661

London
Wróć do spisu treści